Yoga – invocare demonica

Despre YOGA
„Yoga reprezintă un capitol fundamental al religiei hinduiste, prezintă o varietate de școli, ramuri, aplicații și tendințe, și NU CONSTITUIE o simplă metodă de gimnastică; prin urmare, yoga este întru totul incompatibilă cu credința noastră creștină ortodoxă și nu își are locul în viața creștinilor.”
Yoga provine de la sanscritul yuj, care înseamnă ”cuplare” și ”unire” a omului cu impersonalul Unu Absolut al hinduismului și al religiilor orientale. (NICI VORBA DE UNIREA CU IISUS HRISTOS).
Prin urmare, yoga nu este o simplă și nevinovată metodă de relaxare, nu este un mod de eliminare a stresului, nici o metodă de tonifiere a trupului, așa cum i se face reclamă, ci un stadiu al meditației hinduiste legat de teoria anticreștină a metempsihozei și de divinitățile demonice Vishnu, Krishna și Shiva.
… În diferitele stadii yoga, practicantul părăsește orice acțiune, dorință și mișcare prin anumite practici demonice. Astfel, se izolează de lumea exterioară, crede că se adâncește în propria sa lume interioară și încearcă să înlăture orice altă senzație. Deși în primele stadii, practicantul demonicei yoga păstrează anumite elemente de conștiență, în ultimele stadii își pierde conștiința de sine, nu mai are nici percepții de culoare, miros, sunet sau tactile, nu se mai percepe nici pe sine însuși, nici pe altcineva.
Această inexistență și afazie este considerată de yoga ”mântuire”.
Pe durata exercițiilor, practicantul poate cunoaște fenomene paranormale de origine demonică, precum telepatia, meteorismul, comunicarea cu duhuri rele etc. Toate acestea adeveresc că domeniile parapsihologiei, ale metodei yoga și, în general, ale feluritelor forme de meditație, care se sprijină unele pe altele, își au bazele în ocultism, adică în demonism.
Îi chemăm pe creștinii ortodocși, și mai ales pe tineri, să se împotrivească comandamentelor ideologice ale Noii Ordini a Lucrurilor, să se integreze în parohia lor și să stea în preajma preoților lor, pentru a cunoaște nevoința și spiritualitatea ortodoxă.
Practicarea yogăi este pentru creștinii ortodocși incompatibilă cu învățătura și dogmele credinței noastre, întrucât este o negare a credinței creștine, este blasfemie împotriva Duhului Sfânt și conduce la demonism.
Cu binecuvântări părintești,
MITROPOLITUL PIREULUI
+ SERAFIM
–––––
Cuviosul Nicodim Aghioritul:
„Numai Dumnezeu tămăduiește cu adevărat”
Omule fără minte, alergi la vrăjitori ca să te tămăduiești?
Și chiar crezi că diavolul va tămădui cu adevărat boala ta?
Acela „de la început a fost ucigaș de oameni” (Ioan 8:44) și a omorât tot neamul oamenilor.
Cum să se facă el acum doctorul tău?
Nu ai văzut că demonii nu au putut să îi vindece nici pe vrăjitorii lor de rănile pe care li le-a pricinuit Moise în Egipt (Ieșire 9:11)?
Și acum te vor face bine pe tine? Astea-s lucruri de tot râsul!
Căci pentru diavol nu există nimic mai dulce decât să îl asuprească pe om în orice chip.
Mai ușor este focului să dea răcoare și flăcării zăpadă, decât să vindece diavolul cu adevărat.
Nici nu poate diavolul, nici nu vrea, nici nu știe cum să tămăduiască.
Dar, și dacă presupunem că poate și vrea și știe, totuși, dacă nu îi îngăduie Dumnezeu, singur nu poate face nimic.

Să crezi, deci, frate, că doar Dumnezeu este singurul doctor al sufletelor și al trupurilor.
Vrăjitorii și demonii nu tămăduiesc în mod real, ci închipuit.
Dar și dacă vor să îți tămăduiască trupul, prin îngăduința lui Dumnezeu, să știi că diavolii îți tămăduiesc trupul pentru a-ți omorî sufletul.
Cum? Trăgându-te de la credința lui Hristos și convingându-te să crezi în ei.
Care este deci folosul tău, dacă aici pe pământ ai o sănătate trecătoare, iar acolo vei fi în focul cel veșnic?
Piară o asemenea sănătate! Piară o asemenea viață!

Diavolul, frații mei, este un pescar prea viclean.
Pune o mică momeală și vrea să prindă un pește mare.
Cu bucurie diavolul vă dă puțină sănătate, numai și numai ca să vă lipsească de rai, ca să vă arunce în focul cel veșnic!
Cum puteți, așadar, ca pentru cea mai mică problemă să Îl părăsiți pe prea dulcele Hristos – creatorul, mântuitorul, adevăratul vostru doctor – și să mergeți la blestematul diavol – ucigașul și asupritorul vostru?
Cum aveți inimă să disprețuiți atâția sfinți, care sunt prieteni și binefăcători și vindecători ai voștri, și să alergați la vrăjitori și la demoni, care sunt cei mai neînduplecați dușmani ai voștri?

Reclame