Ierarhia : Cerească, pământească, diavolească

Ierarhia: Cerească, pământească, diavolească

Valeriu Gafencu:

”Uneori creștinii au negat anumite guvernări, alteori le-au recunoscut fără a și le însuși , iar când au putut, au dat expresie unor guvernări proprii. Adesea însă aceste guvernări sunt creștine ca formă, dar fără conținut creștin, căci forțele politice au reușit să înfrângă punctul de vedere creștin. Amintim în acest sens lupta dusă de Sfântul Ioan Gură de Aur cu împăratul Arcadie și de robia ce s-a practicat în lumea creștină.

  • Dacă creștinismul a adus ideea de egalitate între oameni, de ce există o ierarhie bisericească?
  • Toți oamenii, ca ființe unice, sunt egali în fața lui Dumnezeu. Suntem egali și în fața justiției, a dreptului la viață, a dreptului la afirmare, dar tocmai afirmându-ne ne dovedim diversitatea. Prin creație – deci ontologic, natural – suntem diferiți. Egalitatea dintre oameni nu duce la uniformitate, ci la ierarhie; problema este nu de a elimina ierarhia valorilor, ci a stabili un criteriu sănătos de ierarhizare. Lumea însăși e creată ierarhic. Și îngerii sunt așezați ierarhic. Deci și oamenii, în măsura vredniciei și a darurilor lor, acupă trepte ierarhice. Însăși viața duhovnicească trece prin trepte ierarhice către desăvârșire. Dar și Satana în iadul lui cunoaște ierarhia, și oamenii răi se ierarhizează în răutatea lor. Spre deosebire de ierarhia răului, a orgoliului, a patimilor și a egoismului, creștinii aduc ierarhia binelui, a virtuților, a smereniei și a dragostei. Ierarhia bisericească are trei trepte de investire, dar ele trebuie să fie și trepte de viețuire, altfel riscăm a introduce modelul ierahizării răului în ierarhizarea binelui, sub mască creștină. În principiu, nu există, deci, conflict între ideea de egalitate și aceea de ierarhizare a oamenilor.”

(Ioan Ianolide – Întoarcerea la Hristos, pag 485)

 

 

De ce va fi fericire veșnică în Împărăția Cerurilor:

  • Pentru că acolo Conducător, Rege, Împărat, este Dumnezeu la fel cum este un țar uns de Dumnezeu în conducerea pământească
  • Pentru că acolo există o ierarhie cerească, după vrednicie și după merit nu ca și pe pământ unde oamenii de nimic prin orice mijloace ocupă poziții de conducere
  • Pentru că Împăratul este veșnic și nu se schimbă niciodată, cum se schimbă conducătorii pământești odată la cațiva ani
  • Pentru că Împăratul este Atotdrept, Atotbun, Atotmilostiv și nu Îi lipsește nici o bunătate
  • Pentru că oamenii de nimic care au facut ce au vrut în viața pământească vor fi la locul ales de ei în altă parte, în focul cel veșnic
  • Pentru că nu va mai fi durere, întristare, suspinare, și atât trupul cât și bunurile cerești sunt veșnice și nestricăcioase, nu va mai fi grija zilei de mâine, nu va mai fi frică va fi doar pace și bucurie întru Duhul Sfânt

 

Cât timp existau Țările ortodoxe  conduse de țari sau regi unși de Dumnezeu masoneria,  unealta diavolului nu avea cum să conducă lumea, de aceea a fost ucis țarul Nicolae al Rusiei.

Nu există forma mai bună de conducere a unei țări decat a avea în frunte un țar uns de Dumnezeu iar democrația nu este decât un truc prin care sunt prostite miliarde de oameni să legalizeze și să se supună unei conduceri aleasă de oculta satanică mondială.

Se zice că în democrație minoritatea se supune majorității … Serios? Vă rog să imi explicați atunci cum Remus Cernea și poate câteva mii de homosexuali sunt mai tari decât zeci de milioane de oameni?

Se vor strânge milioane de semnături pentru modificarea constituției astfel încât căsătoria să fie prevazută ca unirea dintre un bărbat și o femeie dar o să vedeți că tot ei vor câștiga și se vor impune și asta pentru că democrația este doar pentru a prosti poporul. Nu contează ce vrea poporul ci contează că oculta mondiala satanică conduce toate tările prin guverne pline de oameni de nimic, pline de Iude trădătoare.

Rușine să îți fie ție Romanie popor ortodox condus de un eretic și de un yoghin,  iar voi oamenii de nimic care conduceți vremelnic țara, care meritați locuri fruntașe dar nu în ierarhia pământească unde le aveți acum ci pe fundul iadului. În fundul iadului o să ajungeți dar șefi nu o să fiți pentru că ierarhia lui satana este deja ocupată cu draci vechi în funcție de peste 7524 de ani.

Aveți veșnicia pregătită de nimeni altcineva decât de voi însuși în focul cel veșnic.

 

Reclame