Cum pot fi pomeniti la Sf Liturghie cei morti in pacate grele nespovedite:

Cum pot fi ajutati cei morti in pacate grele nespovedite, ce nu pot fi trecuti cu numele la Sf Liturghie:

Pentru cei ce au murit nespovediţi, se mai poate face ceva?
Care au murit nespovediţi şi neîmpărtăşiţi toată viaţa, nu mai au legătură cu Biserica. În fundul fundului iadului se duc. Dacă vezi că au murit necununaţi, care au trăit necununaţi, sau cei ce mor nespovediţi şi neîmpărtăşiţi de ani de zile, nu mai poţi să te rogi pentru ei. Dacă au trăit în preacurvie nu poţi să-i uneşti cu Biserica!
Dar ştiţi cum îi mai poţi ajuta? Cu un pomelnic sobornicesc. Biserica noastră, aşa a rămas cu tradiţia de la apostoli, se roagă în două feluri: soborniceşte şi nominal. Aţi văzut preotul, când începe după „liturghia celor chemaţi“? „Să le descopere lor Evanghelia dreptăţii…“ „Să-i unească pe dânşii cu Sfânta sa sobornicească şi apostolească Biserică“. Pentru cine se roagă atunci Biserica? Pomeneşte pe cineva? Se roagă pentru evrei, pentru turci, pentru chinezi, pentru toate popoarele lumii, să le descopere Dumnezeu Evanghelia dreptăţii. În felul acesta se face, am găsit scris, pentru cei care mor nespovediţi de multă vreme sau în păcate de moarte. Dacă ştii ce preot l-a botezat, şi-i mort, pui preotul acela; şi ce preot l-a cununat, dacă a fost căsătorit, dacă-i mort; şi naşii lui de botez; rudeniile spirituale. Îi pui pe aceia, fără să-i pui numele la acesta, şi zici: „şi cu tot neamul lor cel adormit“. Aici intră şi el, că este botezat şi este fiu duhovnicesc al lor. Aşa se poate face pomelnic pentru acei ce trăiesc toată viaţa necununaţi, nespovediţi, neîmpărtăşiţi sau în alte păcate grele. Putem să-i punem pe aceştia, dar fără nume, soborniceşte.(Ne vorbeşte părintele Cleopa, vol. 8)

Reclame