CATOLICII (PAPISTASII) SUNT ERETICI

erezia-papismului-sfiustin-popovici

EREZIA PAPISMULUI

Prin dogma infailibilității papei, papa a fost de fapt mărturisit drept Biserică, și el, un om, a luat locul Dumnezeu –Omului. Acesta este triumful ultim al umanismului, dar este în același timp și moartea a doua (Apocalipsa 20:14, 21:8) a papismului; iar prin el și cu el, a oricărui umanism. Înaintea adevăratei Biserici a lui Hristos, care, de la arătarea Dumnezeu – Omului Hristos, există în lumea noastră ca trup Dumnezeiesc – omenesc, dogma infailibilității papei este nu numai o erezie, ci o pan –erezie (a tot erezie). Fiindcă nicio erezie nu s-a ridicat atât de radical și și atât de cu totul împotriva Dumnezeu – Omului Hristos și a Bisericii Lui, așa cum a făcut papismul prin dogma privitoare la infailibilitatea papei/omului. Fără nicio îndoială că dogma aceasta este erezia ereziilor, chinul chinurilor, o răzvrătire nemaivăzută împotriva Dumnezeu – Omului Hristos. Dogma aceasta este – vai ! – cea mai ingrozitoare surghiuntire a Domnului nostru Iisus Hristos de pe pământ, o nouă trădare a lui Hristos, o nouă răstignire a Domnului – doar că nu pe crucea de lemn, ci pe aceea de aur a umanismului papist. Și toate acestea sunt iad, iad, iad pentru sărmana ființă pământească ce se numește om. (Sf. Iustin Popovici – Biserica Ortodoxa și ecumenismul, pag. 183)

 

Ecumenismul e numele de obște pentru creștinismele mincinoase, pentru bisericile mincionase ale Europei Apusene. În el se află cu inima lor toate umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste creștinisme mincinoase, toate aceste biserici mincinoase, nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obște este acela de ” a-tot-erezie” (pan-erezie). De ce? Fiindcă, de-a lungul istoriei, feluritele erezii tăgăduiau sau sluțeau anumite însușiri ale Dumnezeu – Omului Domnului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeu – Omul în întregime și pun în locul Lui pe omul european. În această priviință nu e nici o deosebire esențială între papism, protestanism, ecumenism și celelalte secte, al căror nume este ”legiune”.

Dogma ortodoxă și, ceva mai mult, a –tot-dogma despre Biserică, a fost respinsă și înlocuită cu a-tot-dogma eretică latină despre întâietatea și infailibilitatea papei, a omului. Din această a-tot-erezie s-au născut și se nasc fără încetare alte erezii: Fililoque, eliminarea epilcezei, introducerea harului zidit, azimele, purgatoriul, depozitul de merite prisositoare (”suprarogatorii”), învățătura mecanicistă privitoare la mântuire, și prin aceasta învățătură mecanicistă despre viață, papo-centrismul, ”sfânta” inchiziție, indulgențele, uciderea păcătosului pentru păcatul săvârșit; iezuitismul, scolastica, cazuistica, monarhistica, umanismul social …

Da protestanismul? Este cea mai apropiată și credincioasă odraslă a papismului, care prin scolastica sa rațională se aruncă din erezie în erezie și se îneacă fără încetare în feluritele otrăvuri ale rătăcirilorlui eretice. Pe lângă aceasta, trufia papistă și nebunia ”infailibilă” domnesc în chip desăvârșit în sufletele credincioșilor protestanismului, pustiindu-le. De principiu, orișice protestant este un papă de sine stătător, papă infailibil în toate chestiunile de credință; iar lucrul acesta duce întotdeauna dintr-o moarte duhovnicească în alta, si nu mai e sfârșit acestei muriri, fiindcă numărul morților duhovnicești ale omului este fără număr.

Așa stând lucrurile, ecumenismul papisto-protestant, cu biserica sa mincinoasă și cu creștinismul său mincinos, nu are ieșire din moartea și din chinul său, dacă nu se va pocăi din toată inima înaintea Dumnezeu – Omului, Domnul Hristos, și a Bisericii Lui Ortodoxe. Pocăința este leacul pentru orice păcat, leacul dat ființei omenești, celei după chipul lui Dumnezeu, de către singurul iubitor de oameni.

Fără de pocăință și de intrarea în adevărata Biserică a lui Hristos, este un lucru nefiresc și lipsit de noimă să vorbească cineva de vreo unire a ”bisericilor”, de dialog al dragostei, de ”intercommunio”. Lucrul cel mai de seamă este a ajunge omul parte din trupul Dumnezeiesc – omenesc al Bisericii, Sfântului Duh, și moștenitot al tuturor bunătăților fără de moarte ale Dumnezeu – Omului. (Sf. Iustin Popovici – Biserica Ortodoxa și ecumenismul, pag. 187)

 

Justin-Popovici Impartasirea cu ereticii

Învățătura Bisericii Ortodoxe a Dumnezeu – Omului Hristos, rostită de către Sfinții Apostoli, de către Sfinții Părinți și de către Sfintele Sinoade asupra ereticilor, este următoarea: Ereziile nu sunt Biserică și nici nu pot fi Biserică. Pentru aceea în ele nici nu pot exista Sfinte Taine, și mai cu seamă Taina împărtășirii – această Taină a Tainelor: fiindcă tocmai Sfânta Împărtășanie este totul și toate în Biserică: Însuși Dumnezeu – Omul, Domnul Hristos, și Biserica însăși, ca trup al Lui, și îndeobște tot ce este Dumnezeiesc – omenesc.

Intercommunio” – între – unirea, între – împărtășirea cu ereticii în Sfintele Taine, și îndeosebi în Sfânta Împărtășanie – este cea mai rușinoasă trădare a Domnului Hristos, trădare de Iudă; și mai mult, trădare a întregii Biserici a lui Hristos, a Bisericii Sfinților Părinți, a Bisericii Sfintei Traditii, a Bisericii celei una.

În afară de Taina aceasta Dumnezeiesc – omenească și a-tot- cuprinzătoare a Bisericii, care este a-tot-Taina, nu există și nici nu pot să existe ”Taine”; așadar nu poate exista nicio ”între-împărtășire” (”intercommunio”) în ceea ce privește Tainele. De aici, numai în Biserică – în această neasemuită a-tot- Taină a lui Hristos – poate fi vorba despre Taine: fiindcă Biserica Ortodoxă, ca trup al lui Hristos, este izvorul și criteriul tainelor, și nu invers. Tainele nu se pot ridica deasupra Bisericii și nici nu pot fi gândite în afară de trupul Bisericii.

Pentru aceasta, potrivit cu cugetul Bisericii sobornicești a lui Hristos și cu întreaga Predanie ortodoxă, Biserica Ortodoxă nu îngăduie existența altor Taine în afara ei, nici nu le socotește Taine, până la venirea prin pocăință din ”biserica” eretică, adică dintr-o biserică mincinoasă, în Biserica Ortodoxă a lui Hristos.

Întâiul vârf și Apostol, cu puterea pe care a primit – o de la Dumnezeu – Omul, dă poruncă: De omul eretic, după prima și a doua sfătuire, desparte-te (Tit 3:10). Acela deci, care nu numai că nu se desparte de  ”omul eretic”, ci-i dă acestuia și pe Domnul Însuși, în Sfânta Împărtășanie, se mai găsește oare în sfânta credință apostolică și Dumnezeiesc – omenească?

Canonul 45 al Sfinților Apostoli poruncește cu glas de tunet: ” Episcopul, sau preotul, sau diaconul, care numai s-a rugat cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a îngăduit lor să lucreze ceva ca clerici, să se caterisească” . Porunca aceasta este limpede chiar si pentru o conștiință de tânțar. Oare nu?

Canonul 65 al Sfinților Apostoli hotărește: ” Dacă vreun cleric sau mirean intră în sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca să se roage, să se caterisească și să se afurisească”. Și aceasta este limpede, chiar și pentru conștiința cea mai primitivă. Ore nu?

Canonul 46 al Sfinților Apostoli: „Episcopul sau preotul care primește botezul sau jertfa ereticilor, poruncim să se caterisească. Căci ce înțelegere poate să fie între Hristos și Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul? ” este un lucru bătător la ochi, chiar și pentru cei lipsiți de ochi: această poruncă hotărăște în chip imperativ că nu trebuie să recunoaștem ereticilor nicio Sfântă Taină și că trebuie să judecăm toate ale lor ca nelucrătoare și lipsite de dar.

”Împărtășania de la eretic înstrăinează pe om de Dumnezeu și îl predă diavolului”  (Cuv. Theodor Studitul)

”Împărtășania din mână eretică este otravă, nu simplă pâine”

(Sf. Iustin Popovici – Biserica Ortodoxă și ecumenismul, pag. 191-194)

 

Reclame

4 gânduri despre „CATOLICII (PAPISTASII) SUNT ERETICI

  1. Nu înțeleg ce se întâmplă acum cu ortodoxia de când cu sinodul de la creta aud pe uni că nu mai merg la sf.biserica că toți suntem eretici nimeni nu zice nimic clar

  2. Pingback: CATOLICII (PAPISTASII) SUNT ERETICI | ortodoxiadreaptacredinta

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s